Kontakt z rodzicami

Posiadamy aplikację do szybkiego kontaktu z rodzicami oraz informowania o pobycie dziecka m.in. ilość zjedzonego posiłku, korzystanie z toalety itp.

Monitoring

W salach dydaktycznych, terapeutycznych oraz częściach wspólnych mamy monitoring, który dba o nasze poczucie bezpieczeństwa.

Atmosfera

Tworzymy niewielką społeczność, opartą na zaufaniu dlatego rodzice naszych podopiecznych w każdym momencie dnia mogą wejść na salę i sprawdzić czy potrzeby dziecka są zaspokojone.

Opłaty

Nie pobieramy czesnego oraz opłaty wpisowej. Rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia (15,50 zł dziennie dieta podstawowa, 17,50 zł dziennie dieta specjalna).

Podejście

Działania terapeutyczne opieramy na relacji i wzajemnym szacunku. Edukację i proces wychowania prowadzimy w duchu Metody Marii Montessori.