O Fundacji image
W kwietniu 2022 roku powstała Fundacja Rozkwit, której głównym celem jest wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Nasza działalność obejmuje prowadzenie placówek edukacyjnych, oferujących naukę, wychowanie i wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwoju.

Fundacja Rozkwit angażuje się w organizację opieki i terapii, kierowanej do dzieci i młodzieży, mającej na celu maksymalizację ich potencjału rozwojowego. Nasze placówki są miejscem, w którym stawiamy na indywidualne podejście i dostosowane do potrzeb wsparcie, aby umożliwić naszym podopiecznym rozwijanie swoich umiejętności i zdolności.

Fundacja Rozkwit aktywnie uczestniczy również w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych związanych z opieką, terapią i edukacją osób z niepełnosprawnościami. Nasze zaangażowanie w obszarze badań ma na celu poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie metod i technik wspierających rozwój osób z różnymi wyzwaniami.

Dodatkowo, Fundacja Rozkwit podejmuje działania charytatywne, angażując społeczność w inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki naszym staraniom chcemy budować bardziej świadome i wspierające społeczeństwo.