Fundacja Rozkwit powstała w kwietniu 2022 roku w celu:
  • prowadzenia działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
  • prowadzenia placówek związanych z nauką, edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju,
  • organizacji opieki i terapii dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenia placówek związanych z edukacją osób dorosłych, dotyczącej diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju i niepełnosprawności, 
  • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w tematyce opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnościami,
  • prowadzenia działalności charytatywnej.