Nasze placówki są dedykowane dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

🌱Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Montessori "Rozkwit" dla dzieci od 2,5 do 5 lat

🌱Niepubliczny Punkt Przedszkolny Montessori "Rozkwit" dla dzieci od 5 do 9 lat

Oba lokale są zlokalizowane w Capital Park, są pozbawione barier architektonicznych ♿i mają dostęp do własnego placu zabaw.