Zajęcia terapeutyczne
Oferujemy:
🌸rewalidację
🌹logopedię
🌺terapię psychologiczną
🍀terapię pedagogiczną
🏵️Terapię Integracji Sensorycznej
🌻TUS
🌷zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
💐hortiterapię
🌱alpakoterapię
🌼Wczesne Wspomaganie Rozwoju