Trwa rekrutacja do naszego przedszkola. Serdecznie zapraszamy

Nasza placówka jest dedykowana dzieciom w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 2,5 do 8 lat.

W skrócie:
- edukacja i wychowanie Metodą Marii Montessori,
- wykwalifikowana kadra tworząca przyjazną atmosferę, która sprzyja rozwojowi dzieci,
- duże, przestronne sale dydaktyczne dla maksymalnie 8 dzieci,
- grupy do 4 dzieci,
- w salach dydaktycznych odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dwóch grup, pod okiem 2 wychowawców oraz pomocy nauczyciela,
- monitoring w salach dydaktycznych, terapeutycznych oraz na korytarzach,
- dostęp do własnego, ogrodzonego ogrodu (niebawem część stanie się ogrodem sensorycznym)
- możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistami dla rodziców,
- parking dla rodziców,
- aplikacja do szybkiego przekazywania informacji rodzic-kadra,
- koszt wyżywienia - 14 zł dziennie za 4 posiłki (dieta specjalna 16 zł),
- brak opłaty wpisowej oraz czesnego

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia są prowadzone w grupach oraz indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka przez specjalistów z dziedzin: - oligofrenopedagogiki, - terapii osób w spektrum autyzmu, - tyflopedagogiki.

Terapię pedagogiczną

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Terapię psychologiczną

Konsultacje z psychologiem dla dzieci i rodziców

Zajęcia neurologopedyczne

Zajęcia indywidualne oraz grupowe wspierające rozwój poprawnej mowy; wprowadzanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej

Zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na rozpoznanie zaburzeń w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców sensorycznych oraz poprawę funkcjonowania zmysłów dziecka.

Zajęcia WWR

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są dodatkowe zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.

Hortiterapię

W ramach zajęć w ogrodzie dzieci poprzez pielęgnację roślin rozwijają sferę emocjonalną oraz ćwiczą umiejętności motoryczne. Wielozmysłowa stymulacja wpływa również pozytywnie na ich samopoczucie.

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podczas grupowych zajęć stymulowany jest rozwój społeczny dzieci. Poprzez wspólną zabawę rozwijają się bliskie relacje koleżeńskie.

Arteterapię

Podczas zajęć rozwijających twórczość korzystamy m.in. z metod i technik: - muzykoterapii, - bajkoterapii, - Sensoplastyki©, - terapii przez sztuki plastyczne.

Alpakoterapię

Zajęcia z uroczymi alpakami wpływają pozytywnie na rozwój emocjonalny dzieci. Planowo odbywać się będą dwa razy w miesiącu, na terenie naszego przedszkola.

Zajęcia według Programów Aktywności Knillów

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchu oraz niepełnosprawnością intelektualną ważne jest, aby pomóc dziecku rozwijać świadomość jego ciała oraz sprawczości. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Zajęcia terapeutyczne Metodą LEGO®

Poprzez udział grupy we wspólnym projekcie budowania modeli z klocków LEGO® rozwijane są umiejętności komunikacyjne oraz społeczne dzieci. Każde z dzieci pełni określoną rolę oraz ma przypisane zadania do wykonania. Jednak, żeby je wykonać niezbędna jest współpraca.

Jogę dla dzieci

Zajęcia ruchowe redukujące stres, rozwijające kondycję fizyczną oraz poprawiające wydolność organizmu. Prowadzone dwa razy w tygodniu przez wykwalifikowanego instruktora jogi.

Fundacja Rozkwit powstała w kwietniu 2022 roku w celu:
  • prowadzenia działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
  • prowadzenia placówek związanych z nauką, edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju,
  • organizacji opieki i terapii dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenia placówek związanych z edukacją osób dorosłych, dotyczącej diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju i niepełnosprawności, 
  • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w tematyce opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnościami,
  • prowadzenia działalności charytatywnej.


W naszej placówce rekrutacja trwa cały rok. W przypadku chęci zapisania dziecka do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie dokumentacji znajdującej się na naszym dysku i dostarczenie jej osobiście lub przesłanie skanów na adres fundacja.rozkwit@gmail.com.