Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne są skierowane do osób z niepełnosprawnościami lub deficytami rozwojowymi. Ich głównym celem jest wspieranie dzieci w osiągnięciu maksymalnej samodzielności oraz poprawie ich funkcjonowania społecznego i edukacyjnego. Program zajęć jest indywidualnie dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Terapię pedagogiczną

Jest to specjalistyczny rodzaj wsparcia edukacyjnego, który jest skierowany do dzieci borykających się z różnego rodzaju trudnościami w nauce. Zajęcia te są prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, którzy używają indywidualnie dostosowanych metod i technik, aby pomóc dzieciom przezwyciężyć bariery edukacyjne i osiągnąć pełny potencjał w zakresie swoich możliwości intelektualnych i społecznych.

Terapię psychologiczną

Zapewniamy dostęp do spersonalizowanej opieki psychologicznej. W naszej ofercie znajdują się indywidualne zajęcia ukierunkowane na konkretne trudności jak zaburzenia nastroju, lękowe czy osobowości zarówno u dzieci, jak i ich rodziców.

Terapię logopedyczną

Zajęcia mające na celu diagnozowanie, leczenie oraz zapobieganie zaburzeniom mowy u dzieci. Oferowana przez wykwalifikowanych specjalistów terapia jest dopasowana do indywidualnych potrzeb dziecka, aby efektywnie wspierać prawidłowy rozwój komunikacji werbalnej. Stosujemy również komunikację wspomagającą i alternatywną AAC.

Diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej

Zajęcia dedykowane dzieciom, które doświadczają trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Nasze podejście koncentruje się na identyfikacji specyficznych wyzwań integracyjnych i opracowaniu indywidualnego planu terapeutycznego, który wspiera rozwój zdolności sensorycznych, poprawiając codzienne funkcjonowanie i jakość życia.

Zajęcia WWR

Program skierowany jest do najmłodszych, którzy wymagają dodatkowej pomocy w osiąganiu swoich pełnych potencjałów rozwojowych. Indywidualny program obejmuje indywidualne terapie, takie jak logopedia, zajęcia integracji sensorycznej, z terapeutą autyzmu, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem (wg potrzeb dziecka), a także wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców. Dążąc do maksymalizacji możliwości każdego dziecka, program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych każdego malucha, wspierając ich w zdobywaniu umiejętności społecznych, motorycznych i poznawczych.

Hortiterapię

Forma terapii ogrodowej, która wykorzystuje kontakt z naturą i pracę w ogrodzie w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego. Podczas hortiterapii, osoby uczestniczące angażują się w różnorodne aktywności ogrodnicze, takie jak sadzenie roślin, pielęgnacja ogrodu czy zbieranie plonów. Proces ten wspiera relaksację, redukcję stresu i poprawę samopoczucia.

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia te nie tylko stymulują rozwój fizyczny, ale również wpływają korzystnie na aspekty poznawcze i emocjonalne. Dzięki kreatywnemu podejściu do ruchu, te zajęcia sprzyjają integracji sensorycznej, poprawiają koncentrację oraz rozwijają świadomość ciała. Metoda ruchu rozwijającego jest szczególnie ceniona w pracy z dziećmi, które potrzebują dodatkowego wsparcia w zakresie rozwoju ruchowego i funkcji poznawczych.

Arteterapię

Arteterapia to dziedzina terapeutyczna, która wykorzystuje sztukę i proces twórczy jako narzędzia do leczenia, rozwoju osobistego oraz poprawy zdrowia psychicznego. W szerokim znaczeniu zajęcia z arteterapii obejmują różnorodne formy ekspresji artystycznej, takie jak malarstwo, rzeźba, rysunek, muzyka, taniec czy teatr.

Alpakoterapię

Zajęcia z alpakoterapii to unikalna forma terapii, w której uczestnicy mają okazję nawiązać kontakt z alpakami w celu poprawy zdrowia psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Alpakoterapia wykorzystuje interakcję z tymi uroczymi zwierzętami do promowania relaksu, redukcji stresu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Podczas sesji alpakoterapeutycznych, uczestnicy mają szansę na głaskanie, spacerowanie czy obserwowanie alpak, co sprzyja budowaniu pozytywnego kontaktu z naturą oraz poprawie samopoczucia.

Zajęcia według Programów Aktywności Knillów

Zajęcia z metody Knillów to innowacyjna forma terapii skupiająca się na integracji procesów myślowych, emocjonalnych i ruchowych poprzez interakcję z muzyką, rytmem oraz świadomym działaniem ciała. Metoda ta opiera się na połączeniu elementów psychologii, pedagogiki i muzykoterapii, mając na celu stymulowanie rozwoju osobistego i emocjonalnego.

Zajęcia terapeutyczne Metodą LEGO®

To nowoczesna forma edukacji, która wykorzystuje klocki LEGO® jako narzędzie do rozwijania kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz wspierania procesu uczenia się. Ta metoda, zwana również LEGO® Serious Play®, angażuje uczestników w dynamiczne i interaktywne sesje, podczas których używają klocków LEGO® do budowy modeli, które reprezentują ich pomysły, myśli i rozwiązania.

Sensoplastyka®

To metoda edukacyjna, która kładzie nacisk na rozwijanie zmysłów poprzez interakcję z różnorodnymi materiałami sensorycznymi. Ta unikalna forma zajęć skupia się na stymulowaniu percepcji sensorycznej i rozwijaniu zdolności poznawczych poprzez doświadczanie różnych tekstur, zapachów, smaków i dźwięków, wspierając rozwój motoryczny, koordynacji oraz zdolności poznawczych.