Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia są prowadzone w grupach oraz indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka przez specjalistów z dziedzin: - oligofrenopedagogiki, - terapii osób w spektrum autyzmu, - tyflopedagogiki.

Terapię pedagogiczną

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Terapię psychologiczną

Konsultacje z psychologiem dla dzieci i rodziców

Zajęcia neurologopedyczne

Zajęcia indywidualne oraz grupowe wspierające rozwój poprawnej mowy; wprowadzanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej

Zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na rozpoznanie zaburzeń w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców sensorycznych oraz poprawę funkcjonowania zmysłów dziecka.

Zajęcia WWR

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są dodatkowe zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.

Hortiterapię

W ramach zajęć w ogrodzie dzieci poprzez pielęgnację roślin rozwijają sferę emocjonalną oraz ćwiczą umiejętności motoryczne. Wielozmysłowa stymulacja wpływa również pozytywnie na ich samopoczucie.

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podczas grupowych zajęć stymulowany jest rozwój społeczny dzieci. Poprzez wspólną zabawę rozwijają się bliskie relacje koleżeńskie.

Arteterapię

Podczas zajęć rozwijających twórczość korzystamy m.in. z metod i technik: - muzykoterapii, - bajkoterapii, - Sensoplastyki©, - terapii przez sztuki plastyczne.

Alpakoterapię

Zajęcia z uroczymi alpakami wpływają pozytywnie na rozwój emocjonalny dzieci. Planowo odbywać się będą dwa razy w miesiącu, na terenie naszego przedszkola.

Zajęcia według Programów Aktywności Knillów

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchu oraz niepełnosprawnością intelektualną ważne jest, aby pomóc dziecku rozwijać świadomość jego ciała oraz sprawczości. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Zajęcia terapeutyczne Metodą LEGO®

Poprzez udział grupy we wspólnym projekcie budowania modeli z klocków LEGO® rozwijane są umiejętności komunikacyjne oraz społeczne dzieci. Każde z dzieci pełni określoną rolę oraz ma przypisane zadania do wykonania. Jednak, żeby je wykonać niezbędna jest współpraca.

Jogę dla dzieci

Zajęcia ruchowe redukujące stres, rozwijające kondycję fizyczną oraz poprawiające wydolność organizmu. Prowadzone dwa razy w tygodniu przez wykwalifikowanego instruktora jogi.