Nasza placówka jest dedykowana dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 2,5 do 8 lat.

W skrócie:
- edukacja i wychowanie Metodą Marii Montessori,
- wykwalifikowana kadra tworząca przyjazną atmosferę, która sprzyja rozwojowi dzieci,
- grupy do 5 dzieci,
- monitoring w salach dydaktycznych, terapeutycznych oraz na korytarzach,
- dostęp do własnego, ogrodzonego ogrodu (niebawem część stanie się ogrodem sensorycznym)
- możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistami dla rodziców,
- parking dla rodziców,
- aplikacja do szybkiego przekazywania informacji rodzic-kadra,
- koszt wyżywienia - 15,5 zł dziennie za 4 posiłki (dieta specjalna 16,5 zł),
- brak opłaty wpisowej oraz czesnego