Zapraszamy do naszych przedszkoli!
Rozpocznij przygodę swojego dziecka już we wrześniu!

Nasze placówki są dedykowane dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

🌱Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Montessori "Rozkwit" dla dzieci od 2,5 do 5 lat

🌱Niepubliczny Punkt Przedszkolny Montessori "Rozkwit" dla dzieci od 5 do 9 lat

Oba lokale są zlokalizowane w Capital Park, są pozbawione barier architektonicznych ♿i mają dostęp do własnego placu zabaw.
Nasze założenia
🌟Każde dziecko jest wyjątkowe i traktowane indywidualnie
🎨 Twórcze zabawy rozwijają wyobraźnię i kreatywność
📚 Edukacja w przyjaznym i bezpiecznym środowisku
🌱 Kształtujemy zdrowe nawyki i wspieramy rozwój emocjonalny
👩‍🏫 Nasi wykwalifikowani nauczyciele i terapeuci dbają o wszechstronny rozwój dzieci
💖 Stwarzamy warunki do pełnej integracji i akceptacji
Zajęcia terapeutyczne
Oferujemy:
🌸rewalidację
🌹logopedię
🌺terapię psychologiczną
🍀terapię pedagogiczną
🏵️Terapię Integracji Sensorycznej
🌻TUS
🌷zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
💐hortiterapię
🌱alpakoterapię
🌼Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Kontakt z rodzicami

Posiadamy aplikację do szybkiego kontaktu z rodzicami oraz informowania o pobycie dziecka m.in. ilość zjedzonego posiłku, korzystanie z toalety itp.

Monitoring

W salach dydaktycznych, terapeutycznych oraz częściach wspólnych mamy monitoring, który dba o nasze poczucie bezpieczeństwa.

Atmosfera

Tworzymy niewielką społeczność, opartą na zaufaniu dlatego rodzice naszych podopiecznych w każdym momencie dnia mogą wejść na salę i sprawdzić czy potrzeby dziecka są zaspokojone.

Opłaty

Nie pobieramy czesnego oraz opłaty wpisowej. Rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia (15,50 zł dziennie dieta podstawowa, 17,50 zł dziennie dieta specjalna).

Podejście

Działania terapeutyczne opieramy na relacji i wzajemnym szacunku. Edukację i proces wychowania prowadzimy w duchu Metody Marii Montessori.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkoli "Rozkwit" jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostępne miejsca. W celu zapisania dziecka należy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie i umówić się na spotkanie podczas którego zostaną Państwo oprowadzeni po placówce, odpowiemy na wszelkie pytania i wspólnie wypełnimy dokumentację.
Rekrutacja image

,,Dzieci, podobnie jak rośliny potrzebują opieki i wsparcia, aby móc osiągnąć swój maksymalny potencjał - rozkwitnąć"

O Fundacji image
W kwietniu 2022 roku powstała Fundacja Rozkwit, której głównym celem jest wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Nasza działalność obejmuje prowadzenie placówek edukacyjnych, oferujących naukę, wychowanie i wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwoju.

Fundacja Rozkwit angażuje się w organizację opieki i terapii, kierowanej do dzieci i młodzieży, mającej na celu maksymalizację ich potencjału rozwojowego. Nasze placówki są miejscem, w którym stawiamy na indywidualne podejście i dostosowane do potrzeb wsparcie, aby umożliwić naszym podopiecznym rozwijanie swoich umiejętności i zdolności.

Dodatkowo, Fundacja Rozkwit podejmuje działania charytatywne, angażując społeczność w inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki naszym staraniom chcemy budować bardziej świadome i wspierające społeczeństwo.